معاون تحقیقات وفناوری حداقل


 

نام و نام خانوادگی: دکتر بهزاد بدخش
تحصیلات: دکتری
تخصص: بیماریهای داخلی
پست الکترونیک:badakhsh-b@medilam.ac.ir
تلفن : 32235724

CV (رزومه)

 

 

سوابق اجرایی:

 

مدیر شبکه بهداشت آبدانان

رئیس مرکز بهداشت شهرستان ایلام

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

معاون بهداشتی دانشگاه

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

 

جستجو