حداقل

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایلام به منظور ارتقاء فعالیت های پژوهشی اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت تحقیقاتی) به اعضای هیات علمی و دانشجویان اختصاص داده است. اعضای محترم هیات علمی می توانند درخواست گرنت تحقیقاتی خود را با رعایت دستورالعمل اعطای گرنت حداكثر تا هفته اول اسفندماه ۹۵ به معاونت پژوهشی ارسال نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر این فایل را دریافت نمایید.

جستجو
دات نت نیوک فارسی