X

اطلاعیه ها

تاریخ انتشار: دوشنبه 14 آبان 1397

  فراخوان اعطای گرنت تحقیقاتی به منظور تشویق محققان جوان

امتیاز: Article Rating

فراخوان

 

متن فراخوان : معاونت تحقیقات و فناوری در نظر دارد به منظور تشویق محققان جوان برتر دانشگاه، گرنت تحقیقاتی اعطا کند. لذا با توجه به تعریف شاخص های محققان جوان در فایل پیوست، متقاضیان می توانند مدارک خود را  حداکثر تا پایان آبان ماه به معاونت تحقیقات و فناوری تحویل دهند.

 

 

شاخص های محققان جوان عبارتند از:

الف- سن کمتر از 40 سال

ب- عضو هیات علمی دانشگاه مربوطه (استادیار یا مربی)

ج- نویسنده اول یا مسئول مقاله ای با هر سه شرط زیر:

1-     نوع مقاله: مقاله  اصلی (original article) یا مروری (systematic or narrative)

2-     زمان انتشار: منتشر شده در سال 2017 یا 2018 میلادی

3-     محل  انتشار: مجله ای با شاخص IF معادل 3 و یا بالاتر (سال 2016 میلادی) و یا مجله قرار گرفته در فهرست 5 درصد برتر رشته موضوعی مبتنی بر Cite Score

 

·         لازم به ذکر است داشتن همه موارد فوق الزامی است.

·         میزان اعتبار هر گرنت  مبلغ 150 میلیون ریال است که نیمی از آن پس از تایید مدارک ارسالی و نیم دیگر پس از ارایه قرارداد متقاضی با معاونت پژوهشی دانشگاه مبنی بر تصویب یک پروژه تحقیقاتی 150 میلیون ریالی تخصیص داده خواهد شد.

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز