X

اطلاعیه ها

تاریخ انتشار: شنبه 14 مهر 1397

  ثبت ایده ها ی تحقیقاتی دانشجویان در قالب پروپوزال دانشجویی

امتیاز: Article Rating

 از تمامی دانشجویان علاقه مند به فعالیت های تحقیقاتی دعوت می شود که ایده ها ی تحقیقاتی خود را در قالب پروپوزال دانشجویی  بعد از ثبت درسامانه سمات به واحد کمیته تحقیقات دانشجویی ارائه دهند واز گرنت های ویژه غیرپایان نامه ای بهره مند گردند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز