X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 03 مرداد 1397

  برگزاری سومین کمیته اخلاق پزشکی در سال 97

امتیاز: Article Rating
کمیته اخلاق پزشکی روز دوشنبه به حضور اکثریت اعضا در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید. در این جلسه 20 طرح تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز