X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 03 مرداد 1397

  برگزاری جلسه شورای انتشارات

امتیاز: Article Rating

شورای انتشارات دانشگاه روز دوشنبه مورخ 97/03/28 ساعت 11/30 در محل دفتر مدیریت پژوهش برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی کتاب های درخواستی پیشنهاداتی هم جهت تسریع روند داوری و پیگیری تصویب کتب از سوی مدیر پژوهش پیشنهاد گردید، همچنین پیشنهاد گردید جهت تشویق محقیقین در خصوص چاپ کتاب، کتبی که بتوانند در scopus نمایه شوند تمام هزینه چاپ توسط دانشگاه پرداخت گردد. موارد فوق جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه، به دبیر شورا ارجاع داده شدند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز