طراحی سایت
اخبار
20

چاپ مقاله توسط دکتر کورش سایه میری در مجله کاکرین

چاپ مقاله توسط دکتر کورش سایه میری دانشیار امار زیستی(دانشگاه علوم پزشکی ایلام) در مجله کاکرین
مجله Cochrane   دارای     IF=6.103

دانلود مقاله


تعداد امتیازات: (2) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (263)
کد خبر: 12748
جستجو