اخبار
25

برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک و متاآنالیز توسط مدیر پژوهش دانشگاه برای دانشگاههای ....

مدیر پژوهش دانشگاه جناب آقای دکتر کورش سایه میری برای دانشگاههای علوم پزشکی گرگان در تاریخ (21 تا 23 آذرماه) و علوم پزشکی مازندران(15 و 16 دیماه)کارگاه مرور سیستماتیک و متاآنالیز برگزار نمودند.


تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (155)
کد خبر: 12272
جستجو