اخبار حداقل
29

برگزاری کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی

برگزاری کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی

ویژه اعضای هیات علمی

تاریخ برگزاری: چهارشنبه 95/10/1

ساعت:10 صبح الی 13

مکان:سایت معاونت تحقیقات

این برنامه امتیاز بازآموزی دارد لذا داشتن مهر نظام پزشکی و عضویت در سایت www.ircme.ir الزامی می باشد.

 
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (162)
کد خبر: 12069
جستجو