اخبار حداقل
25

برگزاری کارگاه مقاله نویسی ویژه اعضای هیات علمی و پژوهشگران

برگزاری کارگاه مقاله نویسی ویژه اعضای هیات علمی و پژوهشگران

برگزار کننده: دکتر سبحان غفوریان

تاریخ برگزاری:95/8/26

زمان برگزاری:ساعت 10 صبح تا 12:30

مکان:سالن مرکز توسعه

این کارگاه دارای امتیاز بازآموزی بوده لذا داشتن مهر نظام پزشکی وعضویت در سایت www.ircme.ir برای شرکت کنندگان الزامی می باشد.

 

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (149)
کد خبر: 11725
جستجو