طراحی سایت

فراخوان جذب گرنت

معاونت تحقیقات و فناوری در نظر دادر به اعضای هیات علمی فعال در حوزه پژوهش گرنت تحقیقاتی اعطا کند لذا خواهشمد است در صورت تمایل به استفاده از گرنت تحقیقاتی فایل پیوست شده را تکمیل و به همراه طرح تحقیقاتی پیشنهادی تا تاریخ 15/8/96 به مدیریت پژوهش تحویل دهید.

فرم امتیاز دهی مقالات جهت اعطای گرنت تحقیقاتی

 

فراخوان جذب گرنت
 

 از تمامی دانشجویان علاقه مند به فعالیت های تحقیقاتی دعوت می شود که ایده ها ی تحقیقاتی خود را در قالب پروپوزال دانشجویی  بعد از ثبت درسامانه سمات به واحد کمیته تحقیقات دانشجویی ارائه دهند واز گرنت های ویژه غیرپایان نامه ای بهره مند گردند.


 

 

جستجو